Praktijk Marieke, gevestigd aan de Tieberinkweg 5, 7275 AA te Gelselaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82877831.

 

Contactgegevens:

Tieberinkweg 5

7275 AA Gelselaar

06-12143209
www.praktijk-marieke.com

 

Functionaris gegevensbescherming Praktijk Marieke is Marieke Tellmann, te bereiken via info@praktijk-marieke.com

 

Praktijk Marieke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of die gegevens zelf aan mij verstrekt. 

Denk aan:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van aanvraagformulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met  mij op via info@praktijk-marieke.com dan verwijder ik deze informatie.

 

Praktijk Marieke verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 

Voor de sessie:

 • aanmelding sessie
 • het afhandelen van je betaling
 • verzenden van informatie
 • om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Voor de praktijk voor kinder-jongerencoaching en opvoedcoaching:

 • het beoordelen van je hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
 • het afhandelen van je betaling
 • verzenden van informatie
 • om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Praktijk Marieke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

Praktijk Marieke verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierover kun je contact met mij opnemen.