Algemene Voorwaarden coaching & therapie

Aanmelding en afspraken

Behandeling/coaching-sessie volgens afspraak.

Zonder verwijzing van de arts of specialist kun je komen. Verwijzing naar huisarts is mogelijk. Uiteraard gebeurt het een en ander in overleg met jou.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dien je tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

 

Dossiervoering

Dossiervoering is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
Het dossier is en blijft eigendom van de coach/therapeut. Basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen-, en ten slotte de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen dossiers niet inzien, tenzij jij hier schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.
Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar mag het niet meenemen.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

De behandelingsovereenkomst

Een coach/therapeut en een cliënt die een behandelingsrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien een ‘behandelingsovereenkomst.’ Een overeenkomst heeft als uitgangspunt dat de betrokken partijen de inhoud ervan vrijelijk kunnen bepalen. Ook hoeft niet alles op schrift te worden gesteld. Dit wordt wel aangeduid met de term contractsvrijheid.

 

De rechten van minderjarigen

  • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de beide ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar het kind heeft wel recht op informatie.

  • Tevens bestaat de verplichting dat een van de beide ouders bij de behandeling aanwezig is. Bij kindercoaching is het altijd in overleg met ouders of zij wel of niet aanwezig zullen zijn.

  • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist.

  • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

 

Geheimhouding

De coach/therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.

 

Betalingsvoorwaarden

Behandeling is alleen op afspraak. Je wordt verzocht om te betalen contant ter plekke of via bankoverschrijving. Graag betalen binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur.

Een verhindering, dient minstens 24 uur van tevoren te worden gemeld, anders wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

 

Schade

De coach/therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit geldt ook voor zoek geraakte spullen of materialen voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt wendt je dan bij voorkeur tot de coach/therapeut. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken.

Samen proberen we tot een oplossing te komen.

 

Disclaimer

Ik ben geen arts of allesweter. Mocht er sprake zijn van advisering door mij persoonlijk, dan moet dit als zodanig beschouwd worden. Wat jij doet met de informatie is je eigen verantwoordelijkheid en keuze. Sessies en beantwoorde vragen mogen nooit worden beschouwd als een medische, juridische, psychologische of financiële feiten en zijn daarom altijd onderwerp voor jouw eigen beoordeling en interpretatie. Dat betekent dus ook dat een sessie nooit een behandeling van een arts kan vervangen.